Toegankelijkheid voor alle kinderen

Wij zetten ons actief in op het ondersteunen van cultuuronderwijs in het speciaal onderwijs en voor leerlingen die gebruikmaken van hulmiddelen. Om inzichtelijk te maken of een locatie en/of activiteit toegankelijk is, zijn alle activiteiten op onze website voorzien van deze extra informatie.

  • Speciaal onderwijs
  • Ringleiding aanwezig
  • Rolstoeltoegankelijk
  • Maatwerk
  • Prikkelniveau

Maatwerk voor prikkelarmer cultuurbezoek

  • Om meer inzicht te hebben of een voorstelling of museumbezoek geschikt is voor het speciaal basisonderwijs (sbo) of basisonderwijs geven de culturele instellingen aan welk prikkelniveau de activiteit heeft. Dit kan licht, geluid of bijvoorbeeld grootte van groepen mensen zijn. De instellingen bepalen zelf welke categorie de activiteit heeft.
  • Het icoon M staat voor maatwerk. Neem contact op met de educatiemedewerker van de culturele instelling en bespreek met elkaar de verwachtingen en (on)mogelijkheden die er zijn vanuit het podium of museum om maatwerk te bieden en de activiteit eventueel prikkelarm(er) te maken voor jouw leerlingen. Gebruik als leidraad voor het gesprek de handleiding prikkelarm-cultuurbezoek met aandachtspunten organisatie, inhoud en locatie.
  • De handleidingen zijn te vinden op onze website, waar ook diverse workshops en bijeenkomsten te vinden zijn voor het s(b)o.

Advies

Wil je advies over het programma en de aansluiting ervan bij jullie type onderwijs, dan kun je zowel de culturele instellingen als onze cultuurcoaches benaderen.