Digitale Cultuureducatie

In 2022 is CultuurSchakel gestart met het project: Digitaliseirng van het cultuuraanbod. Samen met tien culturele instellingen is toen hiervoor de basis gelegd, en afgelopen jaar zijn er weer zes instellingen aangehaakt. Digitalisering krijgt namelijk een belangrijke plek in de nieuwe curriculumvoorstellen van de overheid en in de plannen voor Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK4) en dus ook bij CultuurSchakel.

Waarom digitalisering?

De digitale wereld staat midden in de belangstelling. AI wordt omarmd en tegelijkertijd met argusogen aangekeken. De meeste mensen zijn uren per dag online, maar mobieltjes worden uit de klas geweerd.

Het ontwikkelt zich allemaal zo snel dat het nauwelijks is bij te houden. ChatGPT is nog geen twee jaar oud! Daarom staat digitale geletterdheid ook centraal in plannen van de overheid en aanbevelingen van de raad voor cultuur.

Want digitale middelen bieden een schat aan mogelijkheden, dus ook voor cultuureducatie. Door gebruik te maken van digitale technologieën kan je als culturele instelling je educatieve aanbod uitbreiden, differentiëren en verrijken. Maar je kunt een groter publiek bereiken en tegelijk je maatschappelijke relevantie vergroten.

Voor scholen en culturele instellingen

Voor zowel scholen als culturele instellingen biedt digitale cultuureducatie een waardevolle aanvulling op het bestaande onderwijsaanbod. Zo draag je bijvoorbeeld bij aan de ontwikkeling van vaardigheden zoals mediawijsheid en digitale geletterdheid en je bereikt mogelijk de leerling in diens eigen leefomgeving.  

Voor culturele instellingen bieden wij trainingen aan waarin je aan de slag gaat met het digitaliseren van je cultuuraanbod. We maken gebruik van de methode Design Thinking, een waardevolle benadering voor het ontwikkelen van passende programma's.

HKA Initiative
"Het gaat niet alleen om producten, maar om ervaringen. We moeten dingen uitproberen en in gesprek blijven met de doelgroep."

Factsheet digitaliseren in de kunst- en cultuursector 

Zet een belangrijke stap in de richting van digitalisering van jouw eigen aanbod en download dan nu direct onze overzichtelijke factsheet. Het biedt waardevolle informatie over de kansen van digitalisering in de kunst- en cultuursector waarin we drie onderwerpen uitlichten.

Download factsheet

Informatie

Op 5 november 2024 vindt de eerstvolgende bijeenkomst plaats. Wil jij je daarvoor aanmelden, of heb je nu al dringende vragen waarmee we je kunnen helpen? Neem dan contact op met Noël Sies via noelsies@cultuurschakel.nl