Flexibel boeken en variabele tijden

Een aantal voorstellingen kan het hele jaar door geboekt worden, dat hoeft dus niet per se in mei/juni. De voorstellingstijden zijn soms variabel, er kan bijvoorbeeld gekozen worden voor zowel overdag als ´s avonds. Bij de activiteiten is aangegeven of deze flexibel te boeken zijn en of ze op afwijkende tijden te bezoeken zijn.

  • Capaciteit: er zijn activiteiten die slechts enkele keren plaatsvinden of die voor wat betreft het aantal plaatsen over een beperkte capaciteit beschikken. Een inschrijving betekent niet automatisch dat deze wordt gehonoreerd. Als er te veel inschrijvingen zijn voor een activiteit, dan worden de inschrijvingen op volgorde van binnenkomst behandeld. Als blijkt dat de activiteit volgeboekt is, zal de culturele aanbieder of CultuurSchakel samen met de school kijken naar een geschikt alternatief.
  • Educatief materiaal: bij vrijwel alle activiteiten in deze brochure is educatief materiaal beschikbaar of vindt er een workshop en/of nagesprek plaats. Bij de beschrijving van de activiteiten kun je zien wat er aangeboden wordt.
  • Leerlingenaantal: sommige activiteiten kennen een minimaal vereist aantal leerlingen. Als er minder leerlingen aan de activiteit deelnemen, mag de instelling het vereiste minimum in rekening brengen.
  • Begeleiders: sommige instellingen hanteren een maximumaantal begeleiders dat gratis mee kan. Neem voor vragen hierover contact op met de aanbieders.
  • Locaties: sommige voorstellingen worden op meerdere locaties uitgevoerd. Het kan zijn dat de school, om logistieke redenen, niet wordt ingedeeld bij de voorkeurslocatie.