Haagse subsidie

Haagse subsidie voor cultuurbezoek uit Expeditie C

De gemeente Den Haag stimuleert scholen om met hun leerlingen de Haagse culturele instellingen te bezoeken en voorstellingen op school te boeken en stelt daarvoor € 5,00 per leerling beschikbaar. Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie is dat de school gebruikmaakt van de landelijke CJP-Cultuurkaart. Als de school per leerling € 11,00 op de cultuurkaart stort, komt hier € 5,50 van het Rijk, plus € 5,00 van de gemeente Den Haag bij. Daardoor is er in totaal per leerling € 21,50 beschikbaar. Bij deze koppeling gaat het om een klassikale besteding van de subsidie. Informatie over de CJP Cultuurkaart is te vinden op educatie.cjp.nl.

Haagse subsidie voor doe-activiteiten

Vanuit de gemeentelijke NPO-gelden stelt de gemeente ook € 5,00 per leerling extra beschikbaar voor doe-activiteiten (lessen of workshops). Deze activiteiten staan achterin de brochure Expeditie C. Deze gelden kun je voor 31 december 2024 aanvragen bij het onderwijsloket van de gemeente Den Haag en kunnen besteed worden tot 31 juli 2025.