Haagse subsidie cultuurbezoek

De gemeente Den Haag wil scholen stimuleren om met hun leerlingen de Haagse culturele instellingen te bezoeken. Daarom stelt zij voor de leerjaren 1, 2 én 3 per leerling € 5 subsidie beschikbaar.

De gemeente heeft hiervoor € 50.000 toegekend, wat betekent dat 10.000 leerlingen gebruik kunnen maken van de subsidieregeling.

Cultuurkaart
Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie, is dat je school gebruikmaakt van de landelijke CJP Cultuurkaart. Als de school per leerling € 10 op de cultuurkaart stort, komt hier de € 5 van het Rijk plus € 5 van de gemeente Den Haag bij, waardoor er per leerling € 20 beschikbaar is. Bij deze koppeling gaat het om een klassikale besteding van de subsidie. Meer informatie over de CJP Cultuurkaart