Haagse subsidie cultuurbezoek

De gemeente Den Haag stimuleert scholen om met hun leerlingen de Haagse culturele instellingen te bezoeken en voorstellingen op school te boeken. Vanuit de gemeentelijke NPO-gelden heeft de gemeente daarom € 5,00 per leerling extra beschikbaar gesteld voor Doe-activiteiten uit deze brochure. Deze subsidie kan aangevraagd worden bij het onderwijsloket.

Cultuurkaart

Voorwaarde om in aanmerking te komen voor de subsidie, is dat de school gebruik maakt van de landelijke CJP Cultuurkaart. Als de school per leerling € 10,50 op de cultuurkaart stort, komt hier de € 5,25 van het Rijk, plus € 5,00 van de gemeente Den Haag bij, waardoor er per leerling in totaal € 20,75 beschikbaar is. Bij deze koppeling gaat het om een klassikale besteding van de subsidie. Informatie over de CJP Cultuurkaart is te vinden op educatie.cjp.nl