Voorwaarden Expeditie C

Hieronder lees je de voorwaarden voor activiteiten uit Expeditie C 2022-2023.

Indien zich na 19 september 2022 onverhoopt nog wijzigingen voordoen vanuit de culturele instelling of school, bijvoorbeeld door ziekte van een rondleider/acteur of een onvoorzien incident op school, dan proberen de school en de instelling gezamenlijk tot een oplossing te komen. De instelling brengt CultuurSchakel op de hoogte van de gemaakte wijziging. Indien nodig zal CultuurSchakel vervolgens de busvervoerder informeren. Bij wijzigingen binnen twee weken voorafgaand aan het bezoek adviseren wij de school om CultuurSchakel ook op de hoogte te stellen in verband met het tijdig informeren van de busvervoerder. Formeel blijft degene die de wijziging teweegbracht verantwoordelijk voor de wijziging. Zodra een wijziging is verwerkt, ontvangt de school automatisch bericht en een aangepast rooster.

Mocht de school na 19 september nog wijzigingen doorgeven en kan de culturele instelling geen redelijke oplossing aandragen, dan is de instelling gerechtigd om de activiteit bij de school in rekening te brengen. Uiteraard is dit niet van toepassing als de wijziging op initiatief van de instelling is doorgevoerd.

Aangevraagd busvervoer kan tot uiterlijk twee dagen van tevoren kosteloos worden geannuleerd. In geval van annulering korter dan twee dagen voorafgaand aan de vervoersdatum, wordt het busvervoer in rekening gebracht bij de school.

Naast bovengenoemde voorwaarden zijn de (bezoekers-)voorwaarden van de instellingen van toepassing. Voor meer informatie hierover kun je contact opnemen met de betreffende instelling.