Maatwerk voor speciaal onderwijs

Wij zetten ons in voor toegankelijk cultuuronderwijs voor alle leerlingen uit het voortgezet onderwijs. Dit doen we door samen met culturele instellingen en scholen in te zetten op kwaliteitsverbetering voor de aansluiting van het aanbod van podiumkunsten en musea voor het speciaal onderwijs Dit gebeurt onder meer via een barometer waarin het prikkelniveau van een activiteit wordt weergegeven. Aanbieders geven in de brochure Expeditie C steeds beter aan waar ze aan gedacht hebben om hun aanbod voor speciaal onderwijs aan te bieden.

Wil je van gedachten wisselen met andere leerkrachten over cultuuronderwijs? Dan kun je bij ons terecht tijdens de themabijeenkomsten Speciaal onderwijs voor scholen.

Meer informatie

Meer informatie over maatwerk voor speciaal onderwijs vind je hier.

Heb je nog vragen, neem dan contact op met onze cultuurcoaches:

Eric Schulp
ericschulp@cultuurschakel.nl
06-46 94 16 62

Herma Roos
hermaroos@cultuurschakel.nl
06-46 94 10 25