Tijdpad

Hier vind je een uitgebreid tijdpad voor scholen voor het kiezen en inschrijven op aanbod uit Expeditie C in schooljaar 2020-2021:

  • Maandag 18 mei t/m zondag 21 juni 2020: deze vijf weken heb je de mogelijkheid de school in te schrijven voor activiteiten uit Expeditie C. Na deze datum sluit de inschrijving.
  • Maandag 31 augustus 2020: de school ontvangt van CultuurSchakel het conceptrooster met de geboekte activiteit(en).
  • T/m woensdag 16 september 2020 heb je de gelegenheid gewenste wijzigingen op het conceptrooster door te geven aan de culturele instelling. Deze  probeert met jou deze wijziging vóór vrijdag 18 september te realiseren. Indien dit niet lukt, kan de school kosteloos annuleren. De contactgegevens van de aanbieders vind je in Expeditie C.
  • Dinsdag 22 september 2020 ontvangt de school het definitieve rooster van CultuurSchakel. Vanaf dat moment zijn de afspraken bindend (zie voorwaarden).
  • Vanaf maandag 5 oktober 2020 gaan alle activiteiten van start. De school ontvangt vier weken voor het bezoek automatisch een herinneringsmail van CultuurSchakel. De aanbieders zijn verantwoordelijk voor informatie over het educatief materiaal, workshop en/of nagesprek. En, indien de voorstelling op school plaatsvindt, praktische informatie.

Nadat een activiteit heeft plaatsgevonden, ontvangt de school separate facturen van de bezochte aanbieder en, indien van toepassing, van de busmaatschappij.