Op de Vlucht

De oorlog in Oekraïne maakt veel los en houdt natuurlijk ook de leerlingen bezig. Er komen misschien nieuwe kinderen, die gevlucht zijn uit Oekraïne, op school. En er zijn misschien ook uit andere oorlogsgebieden al kinderen op de school. Wat betekent het om te moeten vluchten omdat het oorlog is? Welke gevoelens roept het op? Welke verhalen dragen we met ons mee? Hoe geef je een gesprek hierover vorm?

Met het maken van kunst kun je je uiten op een veilige manier. Het geeft mensen de mogelijkheid om hun ideeën, gedachten en gevoelens op een creatieve manier te verwerken. Daarmee kunnen verhalen een nieuwe vorm krijgen.  

Hieronder vind je de algemene introductie op het thema aangepast aan de actualiteit en twee verwerkingsopdrachten waaruit je een keuze kunt maken.  

Cultuuronderwijs op zijn Haags

Cultuuronderwijs op zijn Haags biedt lesmateriaal in alle kunstdisciplines voor Haags basisonderwijs en is samen te vatten als:

  • Speels, uitdagend, leerzaam en echt Haags
  • Gratis lesmateriaal
  • 128 projecten, 8 disciplines en 4 thema’s voor de groepen 1-2, 3-4, 5-6 en 7-8
  • Uitgebreid cultuuraanbod met en zonder subsidie
  • Stimuleert de creatieve ontwikkeling van de leerling
  • Deskundige ondersteuning door cultuurcoaches en COH Expert
  • Ruim cursus- en workshopaanbod voor leerkrachten