Cultuurmenu VO

Praktische informatie

Het ‘Cultuurmenu VO’ is een museumeducatieproject van de Stichting Gezamenlijke Projecten Haagse Musea. Aan dit project doen 17 Haagse musea en erfgoedinstellingen mee. In totaal zijn er 19 workshops/lessen voor klassen 1 t/m 3. Daarnaast zijn er online lesmaterialen voor op school. Dit jaar doen twee nieuwe instellingen mee, het Vredespaleis en West Den Haag. Alle  workshops/lessen zijn voor het vmbo tot en met het gymnasium. Een aantal van de lessen kan tevens gegeven worden aan het praktijkonderwijs.

Alle workshops/lessen zijn apart te boeken, maar zijn gegroepeerd in menu’s met eigen thema’s binnen de leerlijnen ‘kunst en cultuur’ en ‘maatschappijvakken’. De gemeentelijke subsidie geldt voor alle workshops/lessen voor klas 1 t/m 3 voor alle scholen met een CJP Cultuurkaart!

Inschrijven en boeken

Het nieuwe aanbod van het ‘Cultuurmenu VO’ voor het schooljaar 2021-2022 staat 10 mei 2021 online. Aanmelden en boeken gaat als volgt:

  1. De school meldt zich eerst aan bij CultuurSchakel voor deelname i.v.m. de Haagse CJP Cultuurkaart-subsidie.
  2. De school schrijft zich daarna in voor deelname via de website van Cultuurmenu.
    Inschrijven kan vanaf 10 mei 2021 tot en met 2 weken voor de zomervakantie 2022.

De school is niet verplicht om een heel menu te boeken. De lessen/workshops kunnen geboekt worden: per museum/erfgoedinstelling, per klas, maar ook per leerjaar (bijv. alle havo-klassen 1 of 2) of met meerdere leerjaren (bijv. alle niveaus alle klassen 1 en 2).

Contact met de aanbieder
Cultuurmenu VO
Sandra Bal
sbal@cultuurmenu.nl
070-3381458
www.cultuurmenu.nl/voortgezetonderwijs