Cultuureducatie met Kwaliteit

Onder de noemer Cultuuronderwijs op zijn Haags heeft CultuurSchakel de afgelopen jaren vorm gegeven aan het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CmK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).

CultuurSchakel heeft vanuit het FCP en de gemeente Den Haag opnieuw voor vier jaar budget gekregen om samen met jullie, met scholen en met andere partijen verder te bouwen aan cultuuronderwijs. Hierbij staat kwaliteit altijd voorop. Onze focus ligt op kansengelijkheid, diversiteit, leerlingparticipatie en het creatief proces. We blijven uitgaan van de ontwikkelingen en vragen uit het onderwijs, maar de rijkdom van het culturele veld willen we nog dichter bij de scholen brengen. We verbreden onze focus van het reguliere primair onderwijs naar het speciaal onderwijs, de voorschool en het voortgezet onderwijs.

Wat blijft

  • De cultuurcoaches bezoeken scholen voor persoonlijk advies en begeleiding op maat. Voor de culturele instellingen zijn wij sparringpartner en brengen wij de vraag van scholen en onderwijsontwikkelingen in beeld;
  • We gaan zeker door met onze jaarlijkse brochures Vonk en Expeditie C, met het professionele Haagse cultuuraanbod. Dat heeft geleid tot een grote toename van de cultuurbezoeken door leerlingen, mede door de extra gemeentelijke subsidie. We bereiken hiermee bijna 100% van alle Haagse scholen;
  • Het online lesmateriaal in de COH Haagse Ladekast;
  • De mogelijkheid voor scholen om een COH Expert en een Kunstenaar in de klas uit te nodigen;
  • Ons scholingsprogramma voor alle betrokkenen, bijvoorbeeld voor het speciaal onderwijs of filosoferen met kinderen;
  • De netwerkbijeenkomsten voor het onderwijs en de culturele sector, zoals de podia en musea overleggen waar kennis wordt gedeeld en gastsprekers inspireren en informeren.

Wat kan je de komende periode nog meer van ons verwachten?

De COH Haagse Ladekast, COH Experts en aansluiting op thema’s en diversiteit maken om zo samen kwalitatief cultuuronderwijs zo compleet mogelijk te maken.

We blijven de Haagse Ladekast met het online lesmateriaal onder de aandacht brengen bij de scholen. We laten zien dat deze flexibel is te gebruiken, bijvoorbeeld in een projectweek of in aansluiting bij schoolbrede thema’s. We maken de projecten passender bij de diversiteit van de Haagse leerlingen. We blijven de koppeling van het lesmateriaal in de Ladekast en jullie aanbod in Vonk zichtbaar maken om zo samen kwalitatief cultuuronderwijs zo compleet mogelijk te maken.

Uitbreiding in Vonk

Onze brochure Vonk voor het basisonderwijs met daarin jullie educatieve aanbod is een succesformule, zo is gebleken. In Vonk geven wij nu naast het receptieve aanbod ook een overzicht van de actieve kunstbeoefening. Daarmee geven wij scholen een zo breed mogelijk zicht op het Haagse culturele spectrum. Meer informatie

Co-creatie: Kunsttreffer

Scholen wordt de mogelijkheid geboden om vanuit hun specifieke vraag te werken aan cultuuronderwijs in co-creatie met Haagse culturele instellingen. Wanneer scholen het cultuuronderwijs direct willen laten aansluiten op eigen onderwijsontwikkeling, dan is een Kunsttreffer dé uitkomst. In co-creatie met elkaar wordt zo een heel eigen ontwikkeling in gang gezet. We starten hier mee in september 2021 en bouwen dit uit tot twintig Kunsttreffers in vier jaar, waarvan vier voor het speciaal onderwijs. Meer informatie

Leerlingparticipatie op school

Wij laten zien hoe scholen met leerlingenparticipatie aan de slag kunnen gaan. Juist binnen kunst en cultuur kunnen verschillende ideeën en meningen goed naast elkaar bestaan; een belangrijke voorwaarde voor democratisch burgerschap! Laat leerlingen meedenken, mee doen en beslissen over goed kunstonderwijs. Meer informatie

Nieuwe doelgroep: de voorschool

Als we alle kinderen in Den Haag gelijke kansen willen bieden, kunnen we niet vroeg genoeg beginnen. Vanaf 2021 richten we ons daarom ook op de voorschool en de mogelijkheden die kunst en cultuur hier bieden voor de brede ontwikkeling van 2 tot 4 jarige kinderen. In samenwerking met culturele instellingen zetten we in op het vergroten van de deskundigheid van pedagogisch medewerkers. Meer informatie

Scholing en inspiratie en elkaar ontmoeten

Wij blijven scholing aanbieden voor het onderwijs en voor jullie. Informatiebijeenkomsten over nieuwe onderwijsontwikkelingen, aandacht voor diversiteit & inclusie, inspiratiesessies, kennisdeling, en maatwerk en verdiepingscursussen voor het speciaal onderwijs. Zo willen wij samen met jullie bijdragen aan kwalitatief hoogstaand cultuuronderwijs. Scholen en culturele instellingen blijven elkaar ontmoeten tijdens de Haagse Cultuuronderwijs Dag, of bij bijeenkomsten over diverse actuele onderwerpen.

Voortgezet onderwijs

In de komende periode ondersteunen we het voortgezet onderwijs met advies als het gaat om visieontwikkeling en de keuze binnen het brede Haagse cultuuraanbod. We stimuleren tevens het gebruik van de tool CultuurStemmen wat bijdraagt aan leerlingparticipatie. Bekijk ons uitgebreide aanbod voor het voortgezet onderwijs.

Verlengde schooldag

Coördinatoren van de verlengde schooldag adviseren wij over mogelijkheden voor samenwerking met culturele instellingen in de omgeving van de school. Doel is vanuit het Haagse kind de verbinding tussen binnenschoolse en buitenschoolse cultuureducatie (BinnenBuiten) te leggen, waardoor een doorgaande lijn ontstaat in de culturele ontwikkeling van het kind. Al het aanbod hebben we overzichtelijk bij elkaar gevoegd op de pagina’s BinnenBuiten.

Accepteer marketing-cookies om deze video te bekijken.


Informatie

Wil je weten wat dit voor jouw school betekent? Heb je behoefte aan advies en ondersteuning op maat bij het opzetten van cultuuronderwijs bij jou op school? Neem dan contact op met jouw cultuurcoach of stuur een mail

Download ons programma Cultuureducatie met Kwaliteit.