Fake News

Fake News

De leerlingen maken kennis met de technieken en mechanismen die schuilgaan achter desinformatie en gaan zelf nepnieuws maken én verspreiden. In deze workshop worden leerlingen getraind in het bestrijden van nepnieuws en desinformatie aan de hand van de methoden en filosofieën van onze partner DROG. De leerlingen maken kennis met de technieken en mechanismen die schuilgaan achter de wereld van desinformatie en zullen zelf nepnieuws maken én verspreiden. Wie weet de meeste bezoekers naar de website te lokken? In deze workshop werken we volgens de methoden en filosofieën van onze partner DROG. Deze zijn gebaseerd op de resistentietheorie of inoculatietheorie: het idee dat mensen kunnen worden “gevaccineerd” tegen valse informatie door ze een afgezwakte versie van een bericht voor te schotelen. Samen met de Universiteit van Cambridge heeft DROG onderzoek gedaan naar de effectiviteit van deze aanpak. Het bleek dat er een significante verbetering zichtbaar was bij de testpersonen in het herkennen van nepnieuws. https://denhaag.beeldengeluid.nl/workshop/fake-news-2/