Meer over COH

COH is de Haagse invulling van de landelijke regeling Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) van het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP). Op verschillende plekken in het land wordt sinds 2013 door deze subsidieregeling hard gewerkt aan projecten die het mogelijk maken dat cultuuronderwijs een onderdeel kan worden van het curriculum van de basisscholen. De regeling vanuit het FCP wordt altijd uitgevoerd in samenwerking met lokale overheden, zoals bij ons de gemeente Den Haag.

Tweede fase

In de eerste fase van deze regeling lag de nadruk op het ontwikkelen van het projectmateriaal. In de tweede fase (2017-2020) staat het gebruik op zo veel mogelijk scholen centraal. In het inhoudelijk jaarverslag 2019 houden we je graag op de hoogte van de voortgang.

Culturele diversiteit

Het thema ‘culturele diversiteit’ staat hoog op de agenda van CultuurSchakel. Of culturele diversiteit voldoende aandacht krijgt, kan worden afgeleid van de mate van aanwezigheid van mensen met verschillende etnisch-culturele achtergronden en de manier waarop hun kunstuitingen zichtbaar worden gemaakt in de projecten. In de onderwerpkeuze en het beeld- en geluidmateriaal dat we gebruiken in de projecten, is al de nodige aandacht besteed aan ‘culturele diversiteit’. Maar het kan altijd beter. Daarom krijgt iedereen die zich bezighoudt met het verbeteren van de projecten, de opdracht om expliciet aandacht te geven aan de wijze waarop de culturele diversiteit in COH vorm krijgt.