Presentatiesubsidie

De presentatiesubsidie is een tegemoetkoming in de kosten van een optreden, concert of voorstelling.

Bestemd voor stichtingen en verenigingen die zich bezighouden met amateurkunst in Den Haag.
Een bijdrage in de kosten die je maakt voor de presentatie.

Subsidiebedrag
Bij Presentatie 1 (zie toelichting in de regeling):
De subsidie is maximaal 75% van het tekort van de uitvoering.
De subsidie is nooit hoger dan 1x de inkomsten uit kaartverkoop.

Bij Presentatie 2 (zie toelichting in de regeling):
In je aanvraag geef je aan welk subsidiebedrag je nodig hebt.
Een externe commissie adviseert of je aanvraag toegekend wordt.

Voorwaarden

 • Je moet een in Den Haag gevestigd rechtspersoon zijn.
 • De voorstelling moet openbaar toegankelijk zijn en in Den Haag spelen.
 • Je kunt maximaal 2x per kalenderjaar een presentatiesubsidie aanvragen.
 • Je kunt geen subsidie ontvangen voor presentaties en projecten die al structureel gesubsidieerd worden door de gemeente Den Haag.
 • Presentatiesubsidie is niet voor professionele groepen, niet voor groepen die door religieuze instellingen of bedrijven worden gefinancierd en niet voor kunst(vak)scholen.
 • Je maakt een profiel aan op de website van CultuurSchakel en plaatst openbare presentaties in de agenda. Vraag hier een account voor de website van CultuurSchakel.
 • Het logo van CultuurSchakel gebruik je in de publiciteitsuitingen. Je kunt het logo van CultuurSchakel hier downloaden.

Aan deze samenvatting van de subsidietekst kunnen geen rechten worden ontleend. De volledige regeling vind je hier.

Aanvragen en toekennenLees eerst de volledige regeling om te zien voor welke subsidievorm je in aanmerking komt of doe de quickscan.
Presentatiesubsidie 1: Bekijk een voorbeeld aanvraagformulier of vraag direct subsidie 1 aan. 
Presentatiesubsidie 2: Bekijk een voorbeeld aanvraagformulier of vraag direct subsidie 2 aan.

De subsidietoekenning is gebaseerd op de begroting die je indient. Je kunt een voorschot van maximaal 50% van de toegekende subsidie vragen.
De definitieve vaststelling van de subsidie vindt plaats op basis van je afrekening. Die moet je binnen 3 maanden na de uitvoering bij CultuurSchakel aanleveren.

Indieningstermijnen
Vanaf nu zijn er vier aanvraagrondes in plaats van drie. Dat maakt het een stuk gemakkelijker om subsidie aan te vragen voor jouw project. De voorstelling moet minimaal 3 maanden na de eerstvolgende deadline plaatsvinden. 

Deadlines Presentatiesubsidie:

 • 15 maart voor presentaties vanaf 1 juli
 • 15 juni voor presentaties vanaf 1 oktober
 • 15 september voor presentaties vanaf 1 januari
 • 15 december voor presentaties vanaf 1 april

Vragen?
Voor vragen over de presentatiesubsidie kun je bellen met Els Hogendoorn via 06 469 416 47, of mail naar subsidie@cultuurschakel.nl.