Zorguitvoeringen en Buitenconcerten

Jaarlijks stelt CultuurSchakel subsidie beschikbaar voor verenigingen en stichtingen die optredens in zorginstellingen en/of buitenconcerten geven in Den Haag.

De aanvrager is een vrijwilligersorganisatie (vereniging of stichting) die zich bezighoudt met vrijetijdskunst en voldoet aan de algemene voorwaarden.

Zorguitvoeringen

Voor een optreden in een Haagse zorginstelling kun je voor maximaal vier optredens per jaar subsidie aanvragen. Dit geldt voor muziek-, dans- en theatergroepen. De subsidie is € 300,- per optreden. In totaal worden er jaarlijks maximaal 100 zorguitvoeringen toegekend.

Aanvragen

Vraag minimaal één maand voor de uitvoering subsidie aan door een mail te sturen naar subsidie@cultuurschakel.nl en vermeld daarin de uitvoeringsdatum en -locatie. Je ontvangt daarna een rapportageformulier dat door het zorghuis ondertekend moet worden en uiterlijk twee maanden na de uitvoering ingediend moet zijn bij CultuurSchakel. Binnen veertien dagen na ontvangst wordt de subsidie overgemaakt.

Buitenconcerten

Instrumentale gezelschappen kunnen voor buitenconcerten in aanmerking komen voor subsidie. Deze subsidie is € 500,- per optreden, met een maximum van vier buitenconcerten per gezelschap per jaar.  CultuurSchakel is verantwoordelijk voor de verdeling van de buitenconcerten en besteedt dit uit aan de Haagse Federatie van Muziekgezelschappen (HFvM). In totaal worden er jaarlijks maximaal 100 buitenconcerten toegekend.

Aanvragen

Vraag minimaal één maand voor het concert subsidie aan door een mail te sturen naar subsidie@cultuurschakel.nl en vermeld daarin de uitvoeringsdatum en -locatie. Na afloop van het optreden laat de HFvM aan CultuurSchakel weten of het optreden kon plaatsvinden en daarna ontvang je een rapportageformulier. Dit formulier moet uiterlijk twee maanden na het concert ingediend zijn bij CultuurSchakel. Binnen veertien dagen na ontvangst wordt de subsidie overgemaakt.

Vragen?

Voor vragen over de zorguitvoeringen en buitenconcerten kun je contact opnemen met Els Hogendoorn via 06-469 416 47 of subsidie@cultuurschakel.nl.