Het Vrouwenatelier

Het Vrouwenatelier (met subsidie van Fonds 1818) en Moeder & Dochter (CultuurSchakel, Geld voor je Kunst!) waren oorspronkelijk twee gescheiden projecten die in het voorjaar van 2020 zouden starten. Door diverse keren de deuren te hebben moeten sluiten, openen, sluiten, QR-codes en andere opgeworpen drempels, heeft Art-S-Cool met toestemming van zowel Fonds 1818 als CultuurSchakel de beide projecten kunnen samenvoegen. Daardoor kon worden ingezet op het hoofddoel: vrouwen een plek geven om gezamenlijk creatief en kunstzinnig te werken.

Veilige haven voor creatieve talenten

Het Vrouwenatelier en de workshops van Stichting Moeder & Dochter zijn opgezet om vrouwen uit de Schilderswijk een veilige haven te bieden waar zij hun creatieve talenten kunnen onderzoeken en ontwikkelen en andere vrouwen ontmoeten. Het hoofddoel is versterken van sociale cohesie in de wijk en het empoweren van de vrouwen. Praktisch doen wij dat door hen heel laagdrempelig en opbouwend crafting-skills te leren en door ontmoetingen met anderen te faciliteren.

Kunst en crafting worden in dit proces weliswaar als middel ingezet, maar het is ook de insteek om de deelneemster met een zo hoogwaardig en divers mogelijk palet van creatieve/kunstzinnige activiteiten in aanraking te laten komen. Met als doel om hen te leren ontdekken wat ze kunnen en waar zij affiniteit mee hebben. Wij zien het beleven van een ‘succeservaring’ en plezier als belangrijke stap voor het bouwen aan zelfvertrouwen.

Wij hoorden ook dit jaar weer van deelneemsters terug dat Het Vrouwenatelier hen helpt om bijvoorbeeld hun isolement te doorbreken, omdat deze laagdrempelige vorm van samenzijn hen helpt om een sociaal netwerk op te bouwen. 

Inhoudelijk deden de deelneemsters stap voor stap nieuwe kennis en vaardigheden op, onder meer op het gebied van naaien, gebruik van een naaimachine, haken en breien, schilderen en decoupage. Een voorbeeld is de schilderles van docent Ilona Noworacka, waarbij stillevens nageschilderd werden door basistechnieken van het tekenen van vormen en compositie (door deze op te delen in lichte potloodlijnen en cirkels op het papier) toe te passen. Er werden op aparte vellen testen gedaan naar kleur op basis van kleurenleer.

Wij zijn daarom heel dankbaar dat we de lessen toch zo goed als mogelijk voort hebben kunnen zetten. Wij hebben nog altijd nauw contact met de deelneemsters en Stichting Moeder & Dochter. Alle deelneemsters hebben uitgesproken weer graag deel te willen nemen aan een vervolg van Het Vrouwenatelier. Ook Stichting Moeder & Dochter werkt graag weer samen bij een nieuwe editie. De suggesties van de deelneemsters van dit jaar voor de inhoud van de les, stromen al binnen in onze Vrouwenatelier Whatsapp-groep.

Verloop van het project

 Het startmoment was op Vrouwendag 8 maart 2020. Dat was een groot succes. Er deden meer dan 30 vrouwen aan mee. Onze ambassadeurs Ilona, Sheida en Sarah gaven de workshops in theater De Vaillant en deden daar ook de werving. We hadden de groep meteen al vol met 15 enthousiaste vrouwen.
Maar toen kwam de lockdown op 16 maart 2020 en moest ook Art-S-Cool de deuren sluiten. We hebben als try-out videolessen als alternatief aangeboden maar daar was weinig animo voor. De vrouwen wilden graag in elkaars gezelschap werken. Bekijk de videolessen op facebook.
Uiteindelijk hebben we toch nog mooie workshops kunnen organiseren die zeer gewaardeerd werden door de vrouwen.

“Gezien de omstandigheden zijn we enorm blij dat wij toch aan een groep vrouwen uit onze doelgroep, hoogwaardige kunst- en craftlessen en een plek om op een veilige manier samen te komen, aan hebben kunnen bieden. We zijn de deelneemsters dankbaar voor hun betrokkenheid. En ook waarderen we de flexibiliteit van de docent die soms om heel korte termijn haar lessen om moest gooien om ze veilig en volgens de geldende regels te kunnen geven.”

Reacties van de deelneemsters 

“Ik vind het heel bijzonder dat ik mijn kind mee zou kunnen nemen als dat nodig zou zijn. Er is geen andere activiteit in de buurt waarbij zoiets zou kunnen en waarbij dat oké zou voelen. Ik weet dat er hier veel mogelijk is en dat ik altijd welkom ben.’’

“Het Vrouwenatelier is mijn therapie. Het is het enige moment in de week waarop ik niet met de kinderen en het huishouden bezig hoef te zijn en even iets voor mezelf kan doen en met andere vrouwen kan praten’’.

“Ik heb mijn werk verzet om mee te kunnen blijven doen met Het Vrouwenatelier. Want als ik dit niet kan doen, word ik gek.’’

“Wow, als ik dit zo makkelijk kan dan neem ik volgende week mijn gordijnen mee om in te korten op de naaimachine, want mijn gordijnen slingeren al jaren rond in mijn huis. Wat gaaf dat ik dat nu gewoon zelf kan!’’

 

Wil jij met jouw project ook in aanmerking komen voor Geld voor je kunst!? Kijk dan wanneer de eerstvolgende pitchdatum is en meld je aan.