Levensreis

Na de zeer succesvolle welkomstbijeenkomst op 22 maart zijn er 4 avondworkshops georganiseerd in buurthuis De Yp in maart, april, mei en juni. Deze stonden in het teken van gezamenlijk Nederlandse, Engelse en Oekraïense liedjes zingen, verhalen vertellen en de thema’s van de verhalen theatraal vormgeven op de vloer.

Voor elke workshop hebben we publiciteitsmateriaal ontwikkeld om zoveel mogelijk vrouwen te bereiken, via diverse appgroepen in de buurt én het netwerk van de ingezette tolken. Ook het gebouw aan de Hennegras, het buurthuis en de scholen De Zonnestraal en De Bras zijn benaderd en ‘behangen’ met posters. Daarnaast met Stichting Jess die gehuisvest is in het buurthuis, waar de vrouwen wekelijks zich moeten melden, afgesproken dat zij de vrouwen tijdig zouden informeren.

Ondanks alle energie die in dit project is gestoken, bleef de opkomst heel wisselend per workshop.

“De reacties van de vrouwen die de workshop bijwoonden waren echter heel positief en vooral door de twee ingehuurde tolken konden de vrouwen zich ontspannen, voelden zij zich meer op hun gemak en kregen ze meer mee van de workshop.”

Toch speelden ook de activiteiten op de school, of in de buurt (gratis met de bus naar het museum, vierdaagse etc.) ons parten. Vooral het creëren van een consistente groep vrouwen viel niet mee door de steeds wisselende samenstelling. Er is contact gezocht met De Toevlucht om te achterhalen hoeveel Oekraïense vrouwen daar deelnemen aan hun zangavonden, maar helaas daar geen response ontvangen. Nog wel iets om in de toekomst op te pakken, omdat we ook zijn benaderd om voor het Feest in de Vinex een activiteit te ontwikkelen met Oekraïense vrouwen.

Wil jij met jouw project ook in aanmerking komen voor Geld voor je kunst!? Kijk dan wanneer de eerstvolgende pitchdatum is en meld je aan.