Voorwaarden Haagse Festivalregeling

Vanaf 1 mei kun je subsidie aanvragen als organisator van een één- of meerdaags publiekelijk toegankelijk festival in Den Haag. Zo krijg je per optreden van een Haagse amateurartiest € 500,- subsidie. Samen maken we de Haagse amateurkunst meer zichtbaar in de stad!

Deze regeling dekt:

 • € 500,- per live optreden van een Haagse amateurartiest of Haags amateurkunstgezelschap welke voor minimaal de helft uit Haagse inwoners moet bestaan. Een live optreden van de amateurartiest duurt minimaal 15 minuten. Dit bedrag is hoofdzakelijk bedoeld voor de vergoeding van de amateurartiest(en), maar kan ook gedeeltelijk worden ingezet voor aanvullende facilitaire kosten ten behoeve van deze optredens.
 • Het maximaal aan te vragen bedrag is € 5.000,-. Het subsidieplafond van de Haagse Festivalregeling is € 75.000,-.

Praktische voorwaarden en procedure:

 • Aanvrager is de organisator van een één- of meerdaags publiekelijk toegankelijk festival/evenement dat plaatsvindt in Den Haag, waar Haagse amateurartiesten optreden.
 • Je kunt aanvragen op persoonlijke titel of als stichting/vereniging zonder winstoogmerk. Bij aanvragen op persoonlijke titel zijn minimaal drie aanvragers nodig.
 • Aanvragers zijn minimaal 18 jaar oud.
 • Je kunt maximaal 1x aanvragen per organisatie/persoon.
 • De aanvraag wordt ingediend via het aanvraagformulier op onze website.
 • Na het indienen van de aanvraag hoort de aanvrager binnen één maand of de aanvraag is gehonoreerd.
 • Het festival mag pas plaatsvinden na toekenning van het bedrag, dit is minimaal een maand na het moment van aanvragen.
 • De afrekening vindt plaats binnen een maand na het festival via het afrekenformulier op onze website. De afrekening bestaat uit een financiële realisatie met uitsplitsing van de vergoeding voor de amateurartiest(en) en de overige kosten, een korte evaluatie en beeldmateriaal van het evenement. Facturen worden steekproefsgewijs opgevraagd.
 • De naam van de organisatie, titel, evaluatie en het beeldmateriaal van het evenement mogen wij gebruiken in onze marketinguitingen.
 • We verwachten dat je ons logo gebruikt op promotiemiddelen voor jouw evenement. Het logo kun je hier downloaden.
 • Indien de aanvrager ook de amateurartiest is, mag diegene zichzelf niet uitbetalen vanuit deze regeling.
 • Festivals van politieke, religieuze of levensbeschouwelijke aard en benefietfestivals komen niet in aanmerking voor deze regeling.
 • Er is geen voorschot mogelijk.
 • Er kan geen bezwaar gemaakt worden.
 • Subsidie wordt verstrekt op basis van het beschikbare budget. Aanvragen worden behandeld op volgorde van binnenkomst. De datum waarop de aanvraag volledig is, is de datum van binnenkomst.
 • De looptijd van de regeling is 1 mei t/m 1 oktober. Festivals of evenementen moeten plaatsvinden in 2024 en afgerekend zijn voor 31 januari 2025.
 • Wanneer je de Haagse Festivalregeling aanvraagt, kun je voor deze activiteit geen aanspraak maken op de overige subsidievormen van CultuurSchakel.