Spring naar hoofdinhoud

Wat wij doen voor de stad

Kunst en cultuur is van onschatbare waarde voor onze stad.
Daarom werken wij aan een goed, divers, inclusief en levendig Haags kunst- en cultuurklimaat, zowel op school als in je vrije tijd. Hiervoor ondersteunen wij scholen, culturele instellingen en culturele aanbieders met advies en subsidie. Ook vind je bij ons alles wat er op cultureel gebied in Den Haag te doen is in je vrije tijd. We laten zien welk cursusaanbod er is en verbinden vraag en aanbod.

Nieuws

Agenda

CultuurSchakel biedt een scala aan cursussen, teamtrainingen, workshops, leernetbijeenkomsten en andere bijeenkomsten aan de hand van actualiteiten en/of thema's, voor zowel scholen als culturele aanbieders.

Netwerkbijeenkomst Theatergroepen (vol)

Adviseur Cultuurbeoefening Thijs Hazeleger organiseert een netwerkbijeenkomst voor Haagse theatergroepen.

Workshop Filosoferen met kunst in het VO

Voor leerkrachten, educatoren en museumdocenten.

Oefenplaats wereldgericht kunstonderwijs

(Besloten groep) toegankelijk voor iedereen die betrokken is bij het po waaronder leerkrachten, vakdocenten, pabo docenten en studenten.

Onze medewerkers

CultuurSchakel brengt je verder in kunst en cultuur in Den Haag

Bezig met inladen van resultaten